Ideen bag

Gennem mit arbejde på klinik i privat praksis, er jeg flere gange stødt på personer som oplever frustration over lang ventetid ved lægen, når de oplever pludselige gener i muskel-skelet systemet, samt personer der oplever frustration over, at de bliver bedt om at holde pause og tage smertestillende, som behandling.

Jeg er også mange gange stødt på personer, som tænker; Generne er kommet af sig selv, så det forsvinder også af sig selv igen.. Det gør det også ofte! Men hvis man i sin hverdag har opgaver som provokerer generne, vil det ikke nødvendigvis forsvinde af sig selv – og i værste fald tage til, hvis ikke der ændres på de faktorer som vedligeholder problematikken.

 

Min klare erfaring er, at jo hurtigere man får taget hånd om et problem, jo hurtigere har man chance for at komme over det.

Det behøver ikke altid være behandling der skal til – ofte kan guidning gøre rigtig meget alene.

Derfor er spørg-fyssen.dk opstået! Jeg tror og håber på, at jeg gennem råd og vedledning kan hjælpe nogen til at komme af med deres gener.

Jeg er bevidst om at det langt fra er alle der kan hjælpes af med deres problem udelukkende ved at kommunikere over skrift, og vil derfor også sige til, hvis jeg mener, at det er en god ide at opsøge en fysioterapeut, eller andet sundhedspersonale.